Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο "Ηχώ των Δημοπρασιών" Σάββατο 17/12/2016