Γραμμή Μηδέν 2014
Έργο του Μήνα Οκτωβρίου στο Κόκκινο

 
Papercut 2013-2014